Felvonulás Pomáz napján

Felvonulás Pomáz napján

Végre birtokba vették a gyerekek az új játszóteret!

Végre birtokba vették a gyerekek az új játszóteret!

Karácsonyi éneklés

Karácsonyi éneklés

Végzőseink keringője

Végzőseink keringője

Tanévnyitó

Tanévnyitó

Tökfaragás

Tökfaragás

Reneszánsz évnyitó

Reneszánsz évnyitó

Iskolánk


Bemutatkozunk

Iskolánk Pomázcropped-favicon.png legforgalmasabb részétől, a HÉV-állomástól 5 percre található egy csendes kis utcában, a Mátyás király utcában. A környék barátságos hangulatú, családi és társasházakkal övezett területe Pomáznak.
Iskolánk jelenlegi helyére az 1981/82-es tanévben költözött. 1991-ben rendezett, korszerű sportudvar létesült mellette.
Címeink: Örökös Ökoiskola, Erőszakmentes, egészségtudatos iskola.
Az iskola alapítványa: Pomázi Nebulókért Alapítvány
A kétszintes iskolaépületben a 2020-as statisztika alapján 21 tanulócsoport működik, tanulóink létszáma 484 fő. Maximális létszám: 660 fő Az eddigi tapasztalatok és a Pomázra jellemző népességi mutatók alapján évfolyamonként várhatóan továbbra is többnyire három párhuzamos osztályra tervezhetjük munkánkat. Évek óta magas az első osztályba beiratkozók száma, természetesen örömmel fogadjuk a magasabb évfolyamra jelentkezőket is.

Az alsó tagozatos osztályok a földszinten és az I. emeleten, a felsősök a II. emeleten találhatók. Intézményünk 22 osztályteremmel, 1 technika, 2 informatika szaktanteremmel, 2 fejlesztőszobával, orvosi szobával, tornateremmel és tornaszobával rendelkezik. Iskolánkban iskolai könyvtár működik, melynek állománya folyamatosan bővül, és tanulóink igen szép számban látogatják. A könyvtár helyisége könyvtári órák megtartására is alkalmas. A tanulók étkeztetése az ebédlőben történik. Rendelkezünk egy osztott iskolaudvarral, melynek egy részén sportpályát alakítottunk ki, ez lehetővé teszi a testnevelés- és tömegsport órák színvonalas megtartását. Diákjaink számára szülői támogatással szabadtéri tantermet alakítottunk ki. Minden tantermünkben és a folyosókon is működik az iskolarádió, melynek adásait egy kisméretű stúdióból közvetítjük.

Iskolánkban változatos minőségi munka folyik.
A környezeti nevelés fontossága kiemelt feladatként szerepel programunkban, különböző foglalkozások és programok keretén belül próbáljuk tanulóinkkal megszerettetni a természetet, és kialakítani bennük a természetvédő szemléletet. 1. 3. 5. és 7. évfolyamon az általunk kidolgozott helyi erdei iskolai programot valósítjuk meg.
Az alsó tagozaton általában minden évfolyamon indítunk iskolaotthonos osztályt. A többi alsós osztályban biztosítjuk a napköziotthonos ellátást. Felső tagozaton a tanórákra való felkészüléshez tanulószoba igénybevételére van lehetősége diákjainknak. Idegen nyelvként 4-8. évfolyamon angolt tanítunk, felső tagozaton pedig lehetőséget nyújtunk a nyelv emelt szinten, heti 5 órában történő elsajátítására. Az informatika tantárgy  4. osztálytól minden diákunk órarendjébe beépül. A sajátos nevelési igényű tanulók számára inkluzív nevelési, oktatási keretet valamint rehabilitációs foglalkozásokat tartunk. Tanulóink részt vehetnek tanórán kívüli tevékenységként szakkörökön, sportkörökön. Képességeik kibontakoztatására tehetséggondozó, felzárkóztató, fejlesztő órákat szervezünk.
Tehetséges tanulóinkat motiváljuk a különböző szintű szaktárgyi és művészeti iskolai, városi, megyei, országos versenyeken való megmérettetésre, felkészülésüket segítjük. Hagyományos kulturális, szórakoztató és szabadidős rendezvényekkel, programokkal is erősítjük gyermekeink szociális kompetenciáit. Minden évben szervezünk táborokat.

Arculatunkat a dinamikusan fejlődő Pomáz város igénye szerint igyekeztünk kialakítani. E régió kulturális fejlődéséhez nagymértékben hozzájárulunk a városi rendezvényeken való részvételünkkel. A soknemzetiségű város története arra kötelez bennünket, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzetiségek történetének, hagyományainak megismertetésére. 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, látogasson el hozzánk, szeretettel várjuk!

Vissza «


Iskolánk története

Az iskola rövid történetének forrása a Pomáz (Természeti kincseink, történelmünk, kulturális örökségünk) című kiadvány Oktatás című fejezete. E fejezet szerzője: Könczöl Dánielné. Ajánlom minden érdeklődőnek a teljes könyv elolvasását! A népoktatás hazánkban Mária Terézia 1777-ben kiadott Ratio Educationis rendeletével vált kötelezővé. Európai minta szerint hazánkban is a felekezeti népoktatás vált általánossá. Az iskolaalapítás feltételei így voltak legkönnyebben megteremthetőek, s az egyházak az oktatás terén már történelmi tapasztalatokkal rendelkeztek. A népoktatás alacsony színvonala és szerény – kifejezetten rossz – körülményei miatt sokáig fennmaradt a magánoktatás is.

Pomázon a XIX. század folyamán három felekezet tartott fenn iskolát: a római katolikus, a görögkeleti szerb és a református, de vannak arra utaló adatok is, hogy az izraelitáknak is volt magániskolájuk.

A XIX. század végén járási székhellyé lett községben mind gyakrabban vetődött fel egy korszerűbb, jobb feltételekkel működő állami oktatási intézmény gondolata. A felekezeti iskolák fenntartása egyre több nehézséget okozott az egyházaknak. A római katolikus, a református és az izraelita felekezet is hozzájárult tanköteleseinek összevonásához, így 1901. szeptember 1-jén az Iskola utcában megkezdte működését az új Állami Népiskola 7 tanteremmel. Ezt az épületet hamarosan bővíteni kellett a megnövekedett létszám miatt.

A 8 osztályos oktatás Pomázon országosan is az elsők között indult meg az 1933/34-es tanévben. (Addig a 6 osztályos oktatás volt kötelező.)

A II. világháborút követően a község népessége egyre nőtt, 1953-ban a tankötelesek száma már meghaladta a 700 főt. Az 1956/57-es tanévtől Pomázon már két általános iskola működött, így a mi iskolánk felvette az 1. számú Általános Iskola nevet. (A 2. számú a megüresedett volt Főszolgabírói Hivatal épületében kapott helyet.) A zsúfoltság megszűnt, a rászoruló tanulók számára napközi otthon létesült konyhával és ebédlővel. Az átszervezés után is az 1. számú Általános Iskola maradt a község nagyobbik oktatási intézménye.

Iskolánk igazgatója 1959-től 1975-ig – nyugdíjazásáig – Czimmer László volt. Őt követte Molnár Jolán (1975/76), Kocsondi Antal (1976-78), Faragó Zsuzsanna (1978-91), Pokorni Péter (1991-95), Átsné Papp Mária (1996-2015), Gillich Péterné (megbízott igazgató 2015. februártól augusztusig) és jelenlegi intézményvezetőnk Molnár-Bruder Géza (2015. augusztusától) .

Pomáz agglomerációs helyzete és az országos demográfiai helyzet együttes hatásaként a népesség szüntelenül és nagy ütemben fejlődött. 1980-ra a lakosság száma 11 736 fő volt, a két iskolában 1226 diák tanult 41 tanulócsoportban. Elkerülhetetlenné vált a bővítés.

A Pomázi Mátyás Király Általános Iskola a soknemzetiségű város 1901 óta működő Állami Népiskolájának a jogutódja, mely 1956-től 1. Számú Általános Iskola néven szerepelt, és 1981-ben költözött a mai épületbe. 2006-tól Mátyás Király, 2014-től Pomázi Mátyás Király Általános Iskola lett az intézmény neve. Iskolánk új épületét (amelyben jelenleg is élünk) 1981-ben adták át a Mátyás király utcában. Az indulás évében 548 tanuló 17 tanulócsoportban, 11 tanteremben tanult. Az osztályok létszáma 26-40 fő között mozgott (kivételt ez alól az 1. évfolyam korrekciós osztálya jelentett, ahova legfeljebb 14 tanuló járt), a pedagógusok létszáma 35 fő volt. Az iskola saját tornateremmel és konyhával rendelkezett, emellett volt még könyvtára, úttörőszobája és két szaktanterme, a technika tantárgy oktatására.  Ebben az időszakban még kétszer bővítették az épületet, s az 1987/88-as tanévben már 717 gyermek tanult itt 25 tanulócsoportban, 22 tanteremben. A felsőben a kezdetektől állandó délelőtti oktatás folyt, az alsó tagozat 1991-ig váltott műszakban tanult. Iskolánkban működött ekkoriban a dolgozók iskolája is. A kezdeti műszaki hiányosságok, a tanteremhiány és az udvar állapotának dacára az iskola új épülete a helyi közoktatás fejlesztésének fontos állomása volt. Tornatermünknek köszönhetően fellendült a diáksportélet. A Honvéd SE birkózóedzéseket indított a község fiataljai számára. (Innen indult útjára athéni olimpiai bajnokunk, Majoros István is.) Megindult a karate és a kézilabdaedzés, s ekkor szerveződött a máig komoly sikerekkel büszkélkedő Lavina SE kosárlabda csapata.

Pokorni Péter vezetése idején rendezett, korszerű sportudvar létesült, valamint belső átalakítással ismét növelték a tantermek számát, így 1992-re az alsóban is megszűnhetett a 2 műszakban tanítás.

Az első időszakban 15-16 szakkör működött iskolánkban. A gyermekek táboroztatását, sportolását, szabadidős tevékenységét a kezdeti években a 96. számú Zrínyi Ilona Úttörőcsapat szervezte és irányította. Kiemelkedő volt az iskola táboroztatási programja.

Iskolánk az 1. számú Álalános Iskola jogutódjaként -nevét tovább viselve, tanulói és pedagógusai egy részét az Iskola utcából az új címre költöztetve- működött az 1981/1982-es tanévtől. Fontos volt a hagyományok kialakítása és bővítése, így a Katalin-bál, farsang, gyermeknap, ballagás, testvérosztály-kapcsolat, tanulmányi- és sprotversenyek, hulladékgyűjtés mellé az évek során csatlakozott a Suli-Buli karácsony, Föld napja, erdei iskola, családi hétvége, DÖNK nap, Mátyás nap, Mátyás gála is. A tanulók több éven át tartó kiemelkedő tanulmányi munkáját pedig minden tanév végén jutalmazzuk. Az alsó tagozat végén NEBULÓ díjat, a 8. osztály elvégzése után NEBULÓ díjat, illetve annak a tanulónak, aki a tanulmányai mellett a közösségi életünkben is kiemelkedő munkát végzett, MÁTYÁS díjat adományozunk.

Vissza «


Tanév rendje a 2023-2024-es tanévben

Kedves látogatóink!
A tanév rendje egy év eleji tervezet, ami év közben módosulhat. Ezért kérjük, hogy a honlap főoldalán található eseményeket valamint az Eseménynaptár menüt mindig nézzék meg!

Vissza «


Pedagógusaink fogadóórái és e-mail-címei innen tölthetők le.

A fogadóórák csak előzetes egyeztetés után vehetők igénybe!

Vissza «

Pedagógusaink

Pedagógusaink végzettsége, tanított tárgyai

Vissza «


Iskolai szociális segítő

Tájékoztató

Vissza «


Iskola-egészségügy

Adatkezelési tájékoztató
Az iskola-egészségügyi szolgálat bemutatkozása
Az iskola-egészségügyi szolgálat elérhetőségei

Vissza «


Iskolapszichológus

Ki az iskolapszichológus és milyen tevékenységeket folytat?

 • Az iskolapszichológus olyan szakember, aki a közoktatási törvény meghatározása alapján pszichológiai munkával segíti a pedagógusok, a diákok és a szülők munkáját.
 • Szemléletét a prevenció és a mentálhigiénés megközelítés jellemzi: a tanulók lelki egészségének fenntartása áll a pszichológiai munka középpontjában.

Főbb tevékenységek:

 • Egyéni és csoportos szűrés
 • Csoporton belüli vagy csoportközi konfliktusok kezelése
 • Egyéni és csoportos konzultáció (diák, pedagógus, szülő részére nevelési problémák esetén)
 • Krízisintervenció (krízishelyzet megoldásán kívül a problémamegoldó stratégiák fejlesztése is cél)
 • Pályaorientáció segítése
 • Preventív (megelőzést célzó) szűrés (pl. 1. osztályba lépéskor)
 • Súlyosabb problémák esetén továbbirányítás társintézményekhez (Pedagógiai Szakszolgálat, gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó)

Az iskolapszichológus tevékenységi körébe nem tartozik bele:

 • Diagnosztikai munka
 • Pszichoterápia

Milyen problémakör esetén érdemes felkeresni az iskolapszichológust?

 • Krízishelyzetek (szülők válása, költözés, gyász, párkapcsolati problémák)
 • Szorongás- teljesítményszorongás
 • Tanulási nehézségek
 • Pályaválasztási kérdések
 • Beilleszkedési problémák
 • Érzelmi nehézségek

Milyen keretek között dolgozik az iskolapszichológus?

 • Tevékenységét a gyermekvédelmi, az adatvédelmi és a személyiségi jogok védelméről szóló törvények szellemében, az önkéntesség elvének betartásával végzi. A Pszichológusok Etikai Kódexének előírásait munkája során betartja.
 • Az iskolapszichológusi segítség igénybevétele önkéntes (18 év alatti tanulók esetében a szülő beleegyező nyilatkozata szükséges hozzá).
 • Az iskolapszichológus szigorúan köti a titoktartási kötelezettség, amely alól kivételt képez a súlyos veszélyeztetettség (öngyilkossági szándék, bántalmazás, bűncselekmény), ebben az esetben a pszichológusnak jelzési kötelezettsége van az érintett tájékoztatásával.

Vissza «


Gyermekvédelmi rendszer

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

Vissza «


Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság kiadványairól

Az alapvető jogok biztosa veszi át az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladatait

Vissza «


Hit- és erkölcstan

» Római katolikus:
képviselő: Mogda Petru (Péter) plébániai kormányzó, 
pomaziplebania.iroda@gmail.com
Római katolikus hittan: http://pomaziplebania.hu/index.php/hitoktatas/

» Református:

képviselő: Nyilas Zoltán lelkipásztor és Sántha János főgondnok, pomaz-csobanka@reformatus.hu 
Református hittan: https://reformatus.hu/hittan/

» Evangélikus:

képviselő: Horváth-Hegyi Olivér, oliver.horvath.hegyi@gmail.com
Evangélikus hitoktatás: https://hitoktatas2.lutheran.hu/
plakát

» Hit Gyülekezete:

képviselő: Petrőcz László, hitoktatas@hit.hu 
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának honlapja:  www.hiteserkolcstan.hu

Vissza «


Elérhetőségek

Kedves Szülők!

Az iskolai ügyintézést az iroda@matyasiskola.hu címen vagy a +36-30-714-98-72-as telefonszámon tudják ezentúl bonyolítani.
Megértésüket köszönjük!

e-mail-cím: iroda@matyasiskola.hu
telefon: 06-26-325-545, 06-30-714-9872
postai cím: 2013 Pomáz Mátyás király u. 2.


Vissza «