Felvonulás Pomáz napján

Felvonulás Pomáz napján

Végre birtokba vették a gyerekek az új játszóteret!

Végre birtokba vették a gyerekek az új játszóteret!

Karácsonyi éneklés

Karácsonyi éneklés

Végzőseink keringője

Végzőseink keringője

Tanévnyitó

Tanévnyitó

Tökfaragás

Tökfaragás

Category Archives: Iskolapszichológus

Iskolapszichológus

 

Ki az iskolapszichológus és milyen tevékenységeket folytat?

 

Ø Az iskolapszichológus olyan szakember, aki a közoktatási törvény meghatározása alapján pszichológiai munkával segíti a pedagógusok, a diákok és a szülők munkáját.

Ø Szemléletét a prevenció és a mentálhigiénés megközelítés jellemzi: a tanulók lelki egészségének fenntartása áll a pszichológiai munka középpontjában.

 

Főbb tevékenységek:

 

Ø Egyéni és csoportos szűrés

Ø Csoporton belüli vagy csoportközi konfliktusok kezelése

Ø Egyéni és csoportos konzultáció (diák, pedagógus, szülő részére nevelési problémák esetén)

Ø Krízisintervenció (krízishelyzet megoldásán kívül a problémamegoldó stratégiák fejlesztése is cél)

Ø Pályaorientáció segítése

Ø Preventív (megelőzést célzó) szűrés (pl. 1. osztályba lépéskor)

Ø Súlyosabb problémák esetén továbbirányítás társintézményekhez (Pedagógiai Szakszolgálat, gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó)

 

Az iskolapszichológus tevékenységi körébe nem tartozik bele:

 

Ø Diagnosztikai munka

Ø Pszichoterápia

 

 

Milyen problémakör esetén érdemes felkeresni az iskolapszichológust?

Ø Krízishelyzetek (szülők válása, költözés, gyász, párkapcsolati problémák)

Ø Szorongás- teljesítményszorongás

Ø Tanulási nehézségek

Ø Pályaválasztási kérdések

Ø Beilleszkedési problémák

Ø Érzelmi nehézségek

 

Milyen keretek között dolgozik az iskolapszichológus?

Ø Tevékenységét a gyermekvédelmi, az adatvédelmi és a személyiségi jogok védelméről szóló törvények szellemében, az önkéntesség elvének betartásával végzi. A Pszichológusok Etikai Kódexének előírásait munkája során betartja.

Ø Az iskolapszichológusi segítség igénybevétele önkéntes (18 év alatti tanulók esetében a szülő beleegyező nyilatkozata szükséges hozzá).

Ø Az iskolapszichológus szigorúan köti a titoktartási kötelezettség, amely alól kivételt képez a súlyos veszélyeztetettség (öngyilkossági szándék, bántalmazás, bűncselekmény), ebben az esetben a pszichológusnak jelzési kötelezettsége van az érintett tájékoztatásával.