Felvonulás Pomáz napján

Felvonulás Pomáz napján

Végre birtokba vették a gyerekek az új játszóteret!

Végre birtokba vették a gyerekek az új játszóteret!

Karácsonyi éneklés

Karácsonyi éneklés

Végzőseink keringője

Végzőseink keringője

Tanévnyitó

Tanévnyitó

Tökfaragás

Tökfaragás

Hiányoztok!

Hiányoztok!

Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

Iskolánk Pomázcropped-favicon.png legforgalmasabb részétől, a HÉV-állomástól 5 percre található egy csendes kis utcában, a Mátyás király utcában. A környék barátságos hangulatú, családi és társasházakkal övezett területe Pomáznak.
Iskolánk jelenlegi helyére az 1981/82-es tanévben költözött, 1991-ben rendezett, korszerű sportudvar létesült mellette.
Címeink: Örökös Ökoiskola, Erőszakmentes, egészségtudatos iskola.
Az iskola alapítványa: Pomázi Nebulókért Alapítvány
A kétszintes iskolaépületben a 2014-es statisztika alapján 23 tanulócsoport működik, tanulóink létszáma 555 fő. Maximális létszám: 660 fő Az eddigi tapasztalatok és a Pomázra jellemző népességi mutatók alapján évfolyamonként várhatóan továbbra is többnyire három párhuzamos osztályra tervezhetjük munkánkat. Évek óta magas az első osztályba beiratkozók száma, természetesen örömmel fogadjuk a magasabb évfolyamra jelentkezőket is.

Az alsó tagozatos osztályok a földszinten és az I. emeleten, a felsősök a II. emeleten találhatók. Intézményünk 22 osztályteremmel, 1 technika, 2 informatika szaktanteremmel, 2 fejlesztőszobával, orvosi szobával, tornateremmel és tornaszobával rendelkezik. Iskolánkban iskolai könyvtár működik, melynek állománya folyamatosan bővül, és tanulóink igen szép számban látogatják. A könyvtár helyisége könyvtári órák megtartására is alkalmas. A tanulók étkeztetése az ebédlőben történik. Rendelkezünk egy osztott iskolaudvarral, melynek egy részén sportpályát alakítottunk ki, ez lehetővé teszi a testnevelés- és tömegsport órák színvonalas megtartását. Diákjaink számára szülői támogatással szabadtéri tantermet alakítottunk ki. Minden tantermünkben és a folyosókon is működik az iskolarádió, melynek adásait egy kisméretű stúdióból közvetítjük.

Iskolánkban változatos minőségi munka folyik ld. Iskolánk által nyújtott lehetőségek
A környezeti nevelés fontossága kiemelt feladatként szerepel programunkban, különböző foglalkozások és programok keretén belül próbáljuk tanulóinkkal megszerettetni a természetet, és kialakítani bennük a természetvédő szemléletet. 1. 3. 5. és 7. évfolyamon az általunk kidolgozott helyi erdei iskolai programot valósítjuk meg.
Az alsó tagozaton minden évfolyamon indítunk iskolaotthonos osztályt. A többi alsós osztályban biztosítjuk a napköziotthonos ellátást. Felső tagozaton a tanórákra való felkészüléshez tanulószoba igénybevételére van lehetősége diákjainknak. Idegen nyelvként 4-8. évfolyamon angolt tanítunk, 2-3. évfolyamon választható a tantárgy, felső tagozaton pedig lehetőséget nyújtunk a nyelv emelt szinten, heti 5 órában történő elsajátítására. Az informatika tantárgy szintén választható 2-3. évfolyamon, majd 4. osztálytól minden diákunk órarendjébe beépül. A sajátos nevelési igényű tanulók számára inkluzív nevelési, oktatási keretet valamint rehabilitációs foglalkozásokat tartunk. Minden tanév elején kiszűrjük a gyógytestnevelésre szoruló tanulókat, és számukra speciális foglalkozásokat biztosítunk. Tanulóink részt vehetnek tanórán kívüli tevékenységként szakkörökön, sportkörökön. Képességeik kibontakoztatására tehetséggondozó, felzárkóztató, fejlesztő órákat szervezünk.
Tehetséges tanulóinkat motiváljuk a különböző szintű szaktárgyi és művészeti iskolai, városi, megyei, országos versenyeken való megmérettetésre, felkészülésüket segítjük. Hagyományos kulturális, szórakoztató és szabadidős rendezvényekkel, programokkal is erősítjük gyermekeink szociális kompetenciáit. Minden évben szervezünk táborokat.

Arculatunkat a dinamikusan fejlődő Pomáz város igénye szerint igyekeztünk kialakítani. E régió kulturális fejlődéséhez nagymértékben hozzájárulunk a városi rendezvényeken való részvételünkkel. A soknemzetiségű város története arra kötelez bennünket, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzetiségek történetének, hagyományainak megismertetésére. 1995 óta gyümölcsöző kapcsolatot tartunk fenn Ebbw Vale (Wales), Remanzacco (Olaszország) és Oberhausen-Reinhausen (Németország) településeinek iskoláival.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, látogasson el hozzánk, szeretettel várjuk!